Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi có một quy trình kiểm tra rất cứng nhắc và tất cả hàng hóa cần 3 lần kiểm tra QC trước khi giao hàng.   Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận bởi CE, ISO, FDA, CFS.  

Với sự bảo vệ kỹ thuật, chúng tôi muốn có một chương trình đơn giản ở đây!

 

kiểm tra4

kiểm tra2

kiểm tra 2

 

 

 

 

 

Chứng chỉ của chúng tôi

Các sản phẩm của chúng tôi đã thông qua nhiều chứng chỉ.
Tiêu chuẩn : SAE
Số : 188/V9854/5
Tiêu chuẩn : SAE
Số : 188/V9854/4
Tiêu chuẩn : SAE
Số : 188/V9854/3
contact us